Nieuw Wetboek van Strafvordering

juli 24th, 2014 by

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is begonnen aan een nieuw wetgevingsprogramma waarbij er een nieuw Wetboek van Strafbevordering moet komen. Dit moet beter gaan aansluiten bij de moderne en digitale samenleving. Daarnaast moet het wetboek ook toegankelijker worden voor de rechtspraktijk en de burger. Ook moet het de prestaties van de strafrechtsketen gaan verbeteren. Het is de bedoeling om het wetgevingsprogramma deze kabinetsperiode nog af te ronden.

In totaal gaat het om 19 wetsvoorstellen, waarvan 2 wetsvoorstellen al voor advies liggen bij de Raad van State. De overige 17 wetsvoorstellen moeten in 2015 ook bij de Raad van State liggen.

Meer transparantie

Het nieuwe Wetboek van Strafvordering moet straks meer duidelijkheid geven over de taken en bevoegdheden van verschillende partijen binnen het strafrecht, zoals de politie, het Openbaar Ministerie en de rechter. Daarnaast beschrijft het wetboek de positie van de verdachte, slachtoffers en van andere personen die betrokken zijn bij een incident. Het wetboek wordt techniekonafhankelijk en toekomstbestendig en zal ruimte bieden om in te kunnen spelen op nieuwe nationale en internationale ontwikkelingen.

De algehele modernisering is onderdeel van het programma Versterking prestaties in de strafrechtketen dat in 2011 al van start is gegaan.

Facebook Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *