Het adolescentenstrafrecht: vanaf 1 april van kracht

juli 24th, 2014 by

Vanaf 1 april dit jaar is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. De bedoeling van het adolescentenstrafrecht is om de criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aan te pakken.

De rechter kon tot op heden alleen nog kiezen tussen het jeugdstrafrecht of het gewone strafrecht. Hier is nu het adolescentenstrafrecht bijgekomen, dat zal worden toegepast op jongen tussen de 16 en 23 jaar. Door de invoering van het adolescentenstrafrecht wordt de grens tussen het jeugdstrafrecht en het gewone strafrecht flexibeler, waardoor rechters betere en passendere maatregels kunnen opleggen.

Terugdringen crimineel gedrag

Binnen het adolescentenstrafrecht zullen criminele jongeren te maken krijgen met een stevigere aanpak die beter aansluit bij hun ontwikkeling, waarbij wordt ingezet op het terugdringen van crimineel gedrag. Dit zal worden gedaan door een tal van maatregelen. Zo zal er gebruik worden gemaakt van een specifieke aanpak bij toezicht en begeleiding bij adolescenten. Daarnaast kan elektronische controle ruimer worden ingezet en kunnen jongeren een ‘time-out’ krijgen wanneer zij niet voldoende meewerken. Daarnaast zijn er ook een aantal verzwarende maatregelen. Zo kan een PIJ-maatregel worden omgezet in tbs met dwangverpleging wanneer na beëindiging van de maatregel nog steeds een ernstig risico is op recidive. Bij een ernstig zeden- of geweldsdelict zal het ook niet meer mogelijk zijn om alleen een taakstraf op te leggen.

De wetswijzigingen zijn van toepassing bij adolescenten die na 1 april 2014 een strafbaar feit plegen en op dat moment al wel 16 maar nog geen 23 jaar oud zijn.

Facebook Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *