Verhoging van de verhuiskostenvergoeding

juli 24th, 2014 by

Met ingang van 1 maart 2014 is de minimale verhuiskostenvergoeding verhoogd voor huurders die verplicht moeten verhuizen vanwege sloop of ingrijpende renovatie. Dit bedrag is verhoogd van €5.658,- naar €5.799,- en geldt voor huurders die na 1 maart 2014 moeten verhuizen.

Wanneer heb ik recht op verhuiskostenvergoeding?

Als huurder kunt u een verhuiskostenvergoeding krijgen van uw verhuurder op het moment dat uw woning wordt gesloopt of gerenoveerd. Deze vergoeding is bedoeld als tegemoetkoming in de verhuiskosten en herinrichtingskosten. De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het soort woonruimte.
Het kan ook zijn dat de verhuurder, in plaats van een vergoeding, de verhuizing voor u wil regelen en het schilderen en stofferen van uw nieuwe op zich wil nemen. Dit aanbod bent u als huurder overigens niet verplicht om te accepteren. Op grond van de verhuiskostenregeling is de verhuurder dan verplicht de minimumvergoeding in geld aan u uit te betalen.

Jaarlijkse aanpassing

De verhuiskostenregeling is in 2010 opgenomen in het Burgerlijk Wetboek. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties past sindsdien jaarlijks het minimumbedrag aan.

Facebook Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *