Kantonrechtersformule gaat verdwijnen

november 25th, 2014 by

Met ingang van 1 juli 2015 hebben werknemers bij ontslag na een dienstverband van minimaal twee jaar recht op deze transitievergoeding. Deze vergoeding ontstaat uit de nieuwe Wet Werk en Zekerheid en betekent het einde van de kantonrechtersformule. De vergoeding is bedoeld voor het overgangstraject naar een andere baan.

Voor wie?

De transitievergoeding is door de werkgever in principe altijd verschuldigd bij een beëindiging van de arbeidsovereenkomst of als deze niet verlengd wordt. Het geldt dus zowel voor vaste als tijdelijke dienstverbanden. Voorwaarde is wel dat een werknemer minstens twee jaar in dienst is geweest. Uitzonderingen zijn er als de werknemer jonger is dan achttien jaar, de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, of als de arbeidsovereenkomst door ernstig verwijtbaar handelen is opgezegd.

De hoogte van de vergoeding

De hoogte van de uiteindelijke vergoeding hangt af van de duur van het dienstverband. Hierbij geldt 1/3 maandsalaris per dienstjaar en een ½ maandsalaris voor alle dienstjaren die de werknemer langer dan 10 jaar in dienst is geweest. Er geldt een maximum van €75.000,-. Hiervan kan worden afgeweken indien de werknemer een jaarsalaris heeft dat hoger ligt dan 75.000 euro. In dat geval is het jaarsalaris het maximum.

Transitietrajecten

Als de werkgever kosten heeft gemaakt voor transitietrajecten, zoals omscholing of een outplacementtraject, kunnen deze kosten mogelijk in mindering worden gebracht op de transitievergoeding.

Overgangstermijn

Voor kleine bedrijven komt een overgangstermijn. Zij mogen tot 2020 een lagere ontslagvergoeding betalen als zij personeel gedwongen moeten ontslaan vanwege een slechte financiële situatie.

Facebook Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *