Arbeidsrechtelijke misverstanden

juli 24th, 2014 by

Iedere werknemer in Nederland heeft recht op vakantiegeld, in de wet ook wel ‘vakantiebijslag’ genoemd. Toch bestaan er over vakantiegeld en arbeidszaken aardig wat misverstanden. Hieronder bespreken we een aantal van deze misverstanden.

Uitbetaling van vakantiegeld in mei

Vakantiegeld wordt meestal in mei of juni uitgekeerd. Wat de meeste mensen niet weten is dat de werkgever er ook voor kan kiezen om vakantiegeld op een ander moment of maandelijks uit te keren.

Vakantiegeld vervalt bij ontslag

Word je ontslagen of krijg je een nieuwe baan? Dan krijg je bij de beëindiging van het dienstverband het opgebouwde vakantiegeld uitbetaald. Dit geldt ook bij onvrijwillig ontslag.

Altijd 8% vakantietoeslag

Vakantie is altijd minstens 8% van het loon. Sommige werkgevers of cao’s bieden echter een hoger percentage.

Geen opbouw bij ziekte?

Ook zieke werknemers hebben recht op vakantiegeld en blijven dit opbouwen gedurende een ziekteperiode.

Vakantiegeld opbouwen o.b.v. loon in contract

Je bouwt alleen vakantiegeld op over het daadwerkelijk ontvangen bruto loon. Heb je door ziekte minder bruto loon ontvangen? Dan zul je ook minder vakantiegeld ontvangen.

Naast misverstanden over vakantiegeld zijn er nog een aantal andere misverstanden die we kort willen bespreken:

Een zieke werknemer kan niet worden ontslagen

Een werknemer die ziek is kan niet worden ontslagen via het UWV, tenzij hij al 2 jaar ziek is. Wel kan hij tijdens ziekte worden ontslagen door de kantonrechter, tenzij de werkgever hem wil ontslaan omdat hij ziek is.

Na een ontslag ontvangt een werknemer direct een WW uitkering

Wanneer een werknemer voor een WW-uitkering in aanmerking komt, gaat deze pas in na afloop van de opzegtermijn van de werkgever naar de werknemer toe. Wanneer de werknemer geen ontslagvergoeding ontvangt, kan hij direct na het ontslag in aanmerking komen voor WW.

Bij verklaring van ziekte door huisarts of medisch specialist hoeft men niet te werken

Een huisarts of medisch specialist zijn arbeidsrechtelijk gezien niet bevoegd om te bepalen of een werknemer wel of niet kan werken. Dit mag alleen een bedrijfsarts bepalen. Is een werknemer het niet eens met de uitspraak, dan kan hij of zij een second opinion aanvragen.

Facebook Twitter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *