Nieuw Wetboek van Strafvordering

24-07-2014

voorbeeld plaatje

Minister Opstelten (Veiligheid en Justitie) is begonnen aan een nieuw wetgevingsprogramma waarbij er een nieuw Wetboek van Strafbevordering moet komen. Dit moet beter gaan aansluiten bij de moderne en digitale samenleving. Daarnaast moet het wetboek ook toegankelijker worden voor de rechtspraktijk en de burger. Ook moet het de prestaties van de strafrechtsketen gaan verbeteren. Het […]

Lees meer

Het adolescentenstrafrecht: vanaf 1 april van kracht

voorbeeld plaatje

Vanaf 1 april dit jaar is het adolescentenstrafrecht in werking getreden. De bedoeling van het adolescentenstrafrecht is om de criminaliteit van risicojongeren beter en effectiever aan te pakken. De rechter kon tot op heden alleen nog kiezen tussen het jeugdstrafrecht of het gewone strafrecht. Hier is nu het adolescentenstrafrecht bijgekomen, dat zal worden toegepast op […]

Lees meer